روغن تردمیل سیلیکون

روغن تردمیل

روغن تردمیل

روغن تردمیل سیلیکون  جهت روان  کنندگی و  خنک کنندگی  در  دستگاه های  تردمیل مورد استفاده قرار میگیرد که بین تسمه و تخته تردمیل بستگی به مورد استفاده، نوع تردمیل ، مدت زمان استفاده ، دارای غلظت های مختلف میباشد.

غلظت های مورد استفاده : SF350 – SF1000

تک تسمه نماینده فروش : 

تمامی روغن ها با بسته بندی مخصوص ودارای سری بلند برای سهولت روغن کاری زیر تسمه عرضه میشود.

اندازه های مختلف:

روغن تردمیل

(سیلیکون)

60CC


روغن تردمیل

(سیلیکون)

120CC


روغن تردمیل

(سیلیکون)

150CC


روغن تردمیل

(سیلیکون)

250CC


روغن تردمیل

(سیلیکون)

500CC


روغن تردمیل

(سیلیکون)

1000CC


روغن تردمیل

(سیلیکون)

20 لیتری


روغن تردمیل

(سیلیکون)

200 لیتری


اسپری (سیلیکون)

اسپری سیلیکون


نحوه استفاده از روغن تردمیل:

شیوه روغن کاری از مدلی به مدل دیگر متفاوت است. اما به طور کلی روش روغن کاری به این صورت است که:

نخست پیچ های اتصال تسمه را با آچار آلن باز کنید تا تسمه آزاد شود.
مرکز تسمه که به طور معمول در تماس بیشتری با پای کاربر در زمان پیاده روی یا دویدن قرار دارد را بلند کرده و زیر آن را به مقدار ۳۰ میلی لیتر روغن کاری کنید.


در مرکز و در دوطرفی که پاهای کاربر بر روی تسمه قرار می گیرد را به صورت زیگزاگی در طول تسمه روغن کاری کنید، این روش را برای طرف دیگر نیز به کار ببرید. (در هر طرف ۱۵ میلی لیتر)
پیچ های اتصال را سفت کنید و دستگاه را روی کمترین سرعت قرار دهید تا به مدت ۳ دقیقه تسمه حرکت کرده و سطح زیرین آن به طور کامل روغنی شود.
حال می توانید از تردمیل استفاده کنید.
احتیاط: بعد از روغن کاری سریعا از تردمیل استفاده نکنید، لازم به مدت گفته شده (۳ دقیقه) تسمه شروع به حرکت کند تا تمام سطح زیرین آن روغنی شود.

روغن تردمیل سیلیکون-تک تسمه


فیلم آموزش استفاده از روغن تردمیل :

.