تسمه های تردمیل چینی (تحت لیسانس هلند)

تسمه های تردمیل چینی (هلند)

تسمه تردمیل چینی

 

 

 

کد S16

 

 • نوع آج = golf – لونه زنبوری

 • الیاف زیر تسمه = پلی استر – آنتی استاتیک

 • ضخامت = 1/6 میلی متر 

 • تعداد لایه نخ منجید  = 1 لایه

 • مخصوص تردمیل های خانگی


کد S18

 

 • نوع آج = dimond – شطرنجی

 • الیاف زیر تسمه = کتان – آنتی استاتیک

 • ضخامت = 1/8 میلی متر 

 • تعداد لایه نخ منجید  = 2 لایه

 • مخصوص تردمیل های خانگی


کد S23

 

 • نوع آج = golf – لونه زنبوری

 • الیاف زیر تسمه = کتان – آنتی استاتیک

 • ضخامت = 2/3 میلی متر 

 • تعداد لایه نخ منجید  = 2 لایه

 •  مخصوص  تردمیل های بزرگ خانگی و نیمه باشگاهی


کد S28

 

 • نوع آج = golf – لونه زنبوری

 • الیاف زیر تسمه = کتان – آنتی استاتیک

 • ضخامت = 2/8 میلی متر 

 • تعداد لایه نخ منجید  = 2 لایه

 •  مخصوص تردمیل های باشگاهی